Thị xã tuổi 20...

Phát huy tiềm năng lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động tối đa mọi nguồn lực

Cách đây 20 năm, ngày 2-3-1992, TX Hồng Lĩnh được thành lập theo QĐ số 67-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), gồm thị trấn Hồng Lĩnh và các xã Trung Lương, Đức Thuận (thuộc huyện Đức Thọ), Đậu Liêu, Thuận Lộc (thuộc huyện Can Lộc). Sự ra đời của TX Hồng Lĩnh đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương trong việc phát triển KT-XH, QPAN của vùng phía Bắc Hà Tĩnh; đáp ứng với nguyện vọng chính đáng của một vùng dân cư vốn được hình thành sớm trong lịch sử, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước thời kỳ đổi mới.

Hồng Lĩnh là một vùng địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình và thấm đẫm nhiều vĩa tầng văn hóa. Nơi đây là quê hương của danh nhân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ, của song trạng Sử Hy Nhan và Sử Đức Huy; mảnh đất đã từng được vua Thiệu Trị dừng chân đề thơ vịnh cảnh, từng in đậm dấu chân của Nguyễn Huệ - Quang Trung, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, Đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Biểu, Phan Kính… và nhiều bậc danh nhân hào kiệt khác. Trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nơi đây đã có nhiều người con ưu tú hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị bạn, 20 năm qua Đảng bộ và nhân dân TX Hồng Lĩnh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, đưa thị xã phát triển liên tục, với tốc độ năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng bình quân của thị xã hàng năm đạt xấp xỉ 13%, riêng năm 2011 đạt 14,13%. Thu nhập bình quân đầu người đến nay xấp xỉ 24 triệu đồng; thu ngân sách năm 2011 đạt trên 64 tỷ đồng (tăng gấp 20 lần so với năm 1992). Lĩnh vực CN-TTCN đã có bước phát triển nhanh.

Đến nay trên địa bàn đã có hơn 220 doanh nghiệp và hợp tác xã. Tổng giá trị sản phẩm công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu GDP chiếm 37,88%. Thương mại, dịch vụ phát triển khá, hệ thống nhà hàng, khách sạn ngày càng được tăng cường, dịch vụ vận tải, hiện nay có hơn 570 xe tải kinh doanh trên các lĩnh vực; dịch vụ ngân hàng phát triển mạnh, có một chi nhánh Ngân hàng CSXH và 5 chi nhánh Ngân hành thương mại; có 01 chi nhánh Ngân hàng chính sách và 05 chi nhánh Ngânh hàng thương mại cỏ phần khác; các hoạt động thương mại diễn ra sôi động, giải quyết thường xuyên cho gần 3 ngàn lao động với mức thu nhập bình quân trên 2 triệu đồng/tháng. Lĩnh vực nông nghiệp trong những năm qua đã tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, các giống cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, chú trọng phát triển chăn nuôi và xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp, đem lại giá trị kinh tế cao.

Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản thị xã đã huy động được sức mạnh nội lực và tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, tập trung xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng với tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm qua đạt gần 1.000 tỷ đồng. Một số công trình xây dựng quan trọng đã được hoàn thành và phát huy hiệu quả tốt như: đường 8B, đường Suối Tiên – Thiên Tượng, đường Phan Anh, đường Mai Thúc Loan, Nhà máy nước Suối Tiên, đập Bình Lạng, kênh mương Lam Hồng, phân hiệu trường Cao đẳng cơ điện luyện kim Thái Nguyên v.v…; đồng thời đã đang đầu tư xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng lhác là: Đường Lê Duẩn,, đường 3/2, đường Nguyễn Đổng Chi, đường Song Trạng, đường 19/5, kè khe Bình Lạng, Trung tâm Văn hoá thể thao, hạ tầng khu đô thị khối 2 - phường Bắc Hồng, khối - phường Nam Hồng, khối 3 - phường Đậu Liêu, nhà máy Sợi vinatex Hồng Lĩnh hơn 10.000 công nhân . . .

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và tài nguyên môi trường đã đạt được những kết quả quan trọng. TX Hồng Lĩnh là một trong những đơn vị được tỉnh đánh giá cao về công tác lập quy hoạch.

Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển tích cực, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay có trên 85% gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH, 89,5% thôn, xóm, khối phố đạt tiêu chí đơn vị văn hóa. 100% khu dân cư được phủ sóng truyền hình; 100% dân số được nghe đài và xem ti vi; báo Đảng cơ bản được phát hành đến tận các thôn, xóm, khối phố; trên 91% thôn xóm, khối phố có hội quán và nhà văn hóa.

Các chính sách xã hội được thực hiện tốt, đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đi đầu thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi, giáo viên mầm non ngoài biên chế, cán bộ cơ sở, chính sách thu hút nguồn nhân lực, làm tốt công tác XĐGN, GQVL, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Đến nay không còn hộ đói, hộ nghèo chỉ còn 5,81%, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Công tác GD-ĐT được quan tâm đầu tư đúng mức, chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đạt từ 35-40% (xếp vào tốp đầu của tỉnh); 100% trường tiểu học và THCS được xây dựng cao tầng; hiện nay 100% trường tiểu học, 66% trường THCS và 60% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên được tăng cường và chuẩn hóa từng bước đáp ứng yêu cầu GD-ĐT trong giai đoạn mới. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em chuyển biến tích cực, việc khám và chữa bệnh cho nhân dân cơ bản đáp ứng yêu cầu, không để dịch bệnh nào xảy ra trên địa bàn.

Cùng với phát triển KT-XH, công tác QP - AN không ngừng được củng cố và tăng cường. Cấp ủy và chính quyền các cấp đã thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ, đồng thời đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hạn chế tai nạn giao thông.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và có nhiều đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, kết luận của BTV Tỉnh ủy, Chỉ thị 13 của BTV thị ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ đảng viên và LLVT; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đã chú trọng và cơ bản làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa.

Đến nay, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, các địa phương đều có chuyển biến tích cực, ngoài các đơn vị nhiều năm đạt kết quả tốt như phường Bắc Hồng, Nam Hồng…, một số đơn vị trước đây khó khăn như Trung Lương, Đậu Liêu nay đã thành đơn vị điển hình trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế và huy động nội lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Đảng bộ TX Hồng Lĩnh được BCH Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen đơn vị TSVM tiêu biểu nhiệm kỳ 2005-2010; nhân dân và cán bộ TX Hồng Lĩnh vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2007-2011.

Để tạo đà cho TX Hồng Lĩnh bứt phá đi lên trong giai đoạn mới, BTV Tỉnh ủy đã ban hành NQ 06-NQ/TU, ngày 17-4-2008 về “phương hướng phát triển TX Hồng Lĩnh đến năm 2015 và những năm tiếp theo” và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đã tiếp tục khẳng định rõ hơn con đường đi lên của TX Hồng Lĩnh, đó là xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III vào năm 2015.

Bám sát các định hướng quan trọng đó, Đảng bộ thị xã đã xác định: Phát huy tiềm năng lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động tối đa mọi nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ có hiệu quả của T.Ư, của tỉnh, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra bước chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế để trở thành một đô thị có công nghiệp, du lịch – dịch vụ phát triển. Từ nay đến năm 2015 thị xã phấn đấu; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 17,2%, tỷ trọng CN-XD và các ngành dịch vụ chiếm trên 94%, thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất ngành trồng trọt đến năm 2015 đạt trên 70 triệu đồng/ha; tổng thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng trên 20% so với số thu năm trước, giảm hộ nghèo xuống còn dưới 2%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, có 6-8 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Xây dựng xã Thuận Lộc đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2013; điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính; xây dựng thị xã đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2015. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; giữ vững QPAN; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu có 98% Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt TSVM, 100% Đảng bộ xã, phường đạt TSVM, Đảng bộ thị xã đạt TSVM tiêu biểu.

20 phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, chặng đường đi chưa phải là dài so với lịch sử, song những thành quả có được của TX Hồng Lĩnh như hôm nay là điều hết sức phấn khởi tự hào. Phát huy những thành quả to lớn đó, Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh tiếp tục xây dựng thị xã non trẻ trở thành một đô thị vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Văn Hổ (Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh