Hợp tác quản trị nhân tài Kỷ Lục

Hướng đi đã rõ, tiếp tục đồng lòng, đồng sức, sáng tạo và quyết liệt hơn!

Đăng lúc: Thứ tư - 02/01/2013 14:16 - Người đăng bài viết: Quản trị
Nhìn vào những chỉ số được coi là “biểu đồ sức khỏe” của nền kinh tế tỉnh nhà năm qua, có thể thấy rằng chính sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết và năng động của chúng ta đã đẩy lùi bao khó khăn, thách thức

 

Thứ ba - 01/01/2013 11:12

Năm 2012 nằm trong chuỗi 5 năm liên tục chịu sự tác động nặng nề của lạm phát, suy giảm kinh tế thế giới và đất nước. Hà Tĩnh chúng ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan TƯ, các tỉnh, thành phố; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; đặc biệt là sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã từng bước vượt qua thách thức. Các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2012 của tỉnh cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm công trình nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng

Điều phấn khởi và cảm động nhất đó là năm qua, khó khăn khách quan nhiều hơn nhưng sự tập trung nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết của cả cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân cho các mục tiêu phát triển của tỉnh lại mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn. Quy hoạch phát triển KT-XH Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 (do Tập đoàn Monitor của Mỹ thực hiện) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Song song với đó, tỉnh hoàn chỉnh và ban hành hệ thống cơ chế chính sách khá đồng bộ, hoàn chỉnh và kịp thời. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng; sự kiểm tra, giám sát thường xuyên và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách đã sớm đi vào cuộc sống.

Trong quá trình chỉ đạo, tỉnh đã có sự cân đối, hài hòa trong đầu tư nguồn lực đối với các lĩnh vực, đồng thời phát huy trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình để phục vụ các đối tượng nhân dân. Đặc biệt, tỉnh đã dành sự quan tâm chăm lo xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; từng bước nâng cao trình độ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, bởi đây chính là “hạt nhân” để tổ chức triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân.

Nhìn vào những chỉ số được coi là “biểu đồ sức khỏe” của nền kinh tế tỉnh nhà năm qua, có thể thấy rằng chính sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết và năng động của chúng ta đã đẩy lùi bao khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14% so với kế hoạch 12,5-13% (cao gấp 3 lần cả nước). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26,5%/kế hoạch 25%; tỷ trọng giá trị công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh so với kế hoạch, đạt 36,7%/34,66% kế hoạch.

Kết quả mang lại ngày càng khẳng định rõ chính sách thu hút đầu tư với nỗ lực lớn của tỉnh là bước đi mang tính chiến lược. Hà Tĩnh hiện đang được xếp thứ 7 về chỉ số PCI (chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh), xếp thứ 4 về chỉ số phản ánh sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân đối với chính quyền (PAPI); xếp thứ 6 về thu hút đầu tư. Trong suy thoái kinh tế, những dự án lớn của tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ; sự sôi động, khẩn trương trên các công trường lớn đã tạo sức lan tỏa đến cả nền kinh tế địa phương và khu vực kề cận. Từ đó tạo thị trường tiêu thụ rất lớn cho phát triển thương mại dịch vụ và kích cầu cho nông nghiệp. Sức hút quan trọng này cùng với các chính sách hỗ trợ với nguồn lực lớn dành cho nông nghiệp của tỉnh đã mang lại kết quả: tăng tưởng nông - lâm - ngư nghiệp tỉnh nhà năm 2012 đạt 3,8%, cao hơn nhiều năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và ngày càng đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống nhân dân. Chúng ta đã tổng kết toàn tỉnh, kết quả đã có 446 mô hình mới trong SXKD trong nông nghiệp (NTM) thuộc đủ các thành phần kinh tế: các loại hình doanh nghiệp, nông nghiệp, tư nhân, công ty cổ phần, HTX, trang trại, gia trại và đang tập trung nhân các mô hình ra diện rộng.

Tren công trường xây dựng Nhà máy Luyện cán thép và cụm cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Thành quả đáng biểu dương và nhấn mạnh trong năm 2012 chính là con số thu ngân sách của Hà Tĩnh đã vượt xa so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và là địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu (tăng 60% so với năm 2012, đạt hơn 4.000 tỷ đồng); thuế xuát nhập khẩu tăng hơn 35% so kế hoạch (khoảng 1.000 tỷ đồng). Kết quả này không chỉ ghi nhận nỗ lực của ngành Thuế và các cấp chính quyền mà cốt lõi ở đây là nền kinh tế phát triển sôi động và các tổ chức, cá nhân đã nỗ lực lớn trong sản xuất kinh doanh. Trong đó, điều mừng là con số thu từ doanh nghiệp đã tăng lên 60%, thể hiện sự bền vững trong kết quả tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh. Mặt khác có thể khẳng định rằng, DN Hà Tĩnh, với môi trường hoạt động thuận lợi và sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của tỉnh đang vượt lên khó khăn, tìm hướng phát triển và đóng góp nguồn thu quan trọng cho tỉnh nhà.

Năm qua, Hà Tĩnh cũng là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng tín dụng đứng đầu cả nước (gần 14%, gấp 3 lần so với trung bình toàn quốc). Đồng hành với ngành Ngân hàng tỉnh nhà là sự chỉ đạo sát sao và những chính sách hỗ trợ lãi suất của tỉnh. Nhờ đó, đầu tư tín dụng được khơi thông, tạo nguồn lực lớn cho nền kinh tế vận hành trong bối cảnh SXKD hết sức khó khăn.

Năm 2012, thuế xuấ́t nhập khẩu tăng hơn 35% so kế hoạch (khoảng 1.000 tỷ đồng)

Những điểm nhấn quan trọng của nền kinh tế tỉnh nhà năm qua đều có mối liên hệ, tác động lẫn nhau và là kết quả của cả một quá trình nỗ lực của toàn tỉnh trong những năm gần đây. Kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo động lực cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển... để từng bước nâng lĩnh vực văn hóa – xã hội kịp thời, tương xứng với phát triển kinh tế. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tăng cường cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,24% trong năm 2012, hiện còn 14,2%. Công tác cải cách hành chính từng bước đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững...

Vui mừng với những kết quả đạt được, chúng ta vẫn còn nhiều trăn trở khi nhìn lại những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2012. Tình hình an ninh chính trị, trạt tự an toàn xã hội, ma túy, mại dâm, bài bạc, băng nhóm xã hội đen, tội phạm... có xu hướng gia tăng; quản lý nhà nước một số lĩnh vực yếu kém, thậm chí có nơi, có lúc bị buông lỏng; đời sống một bộ phận nhân dân, hoạt động của DN còn gặp nhiều khó khăn, đời sống việc làm chưa ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân thấp so với cả nước. Một số cán bộ công chức, viên chức vi phạm pháp luật, vi phạm các quy chế; sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đúng lộ trình đề ra và thực sự đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình ủng hộ cao.

Năm 2013, nền kinh tế trong nước và khu vực sẽ còn khó khăn hơn. Trong bối cảnh chung đó, Hà Tĩnh chúng ta có những thuận lợi mới, nhưng cũng đứng trước những thách thức không nhỏ. Toàn hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục đồng thuận cao về nhận thức, chia sẻ và đồng sức đồng lòng, phối hợp đồng bộ để cùng hành động quyết liệt hơn với phương châm tất cả ưu tiên cho cơ sở, cho doanh nghiệp và vì cuộc sống nhân dân.

Trước tiên cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm làm đầu kéo cho nền kinh tế; ưu tiên công nghiệp chế biến, gắn công nghiệp địa phương với nông nghiệp; tổ chức công bố quy hoạch tổng thể KTXH năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 gắn với xây dựng hoàn thiện các quy hoạch và sản phẩm chủ lực của các ngành, địa phương; ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp nông thôn, trọng tâm là hỗ trợ phát triển sản xuất trong xây dựng NTM; tiếp tục chuyển mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, triển khai sâu rộng quy hoạch, kế hoạch sản xuất hàng hóa chủ lực của nông nghiệp gắn với mô hình liên doanh với DN; phát triển mạnh các các thành phần kinh tế, các loại hình DN cả về chất và lượng; tháo gỡ khó khăn cho DN, tiếp tục ưu tiên nhiều mặt, nhiều nguồn lực cho phát triển DN, tiếp tục kèo dài hỗ trợ 4% lãi suất ngân hàng cho đến 31/12/2013 cho các DN sản xuất vật chất; tạo điều kiện thuận lợi cho SXKD để tạo nguồn thu, thực hiện nguyên tắc thu để chi cho phát triển. Quan tâm đúng mức đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là các vùng tái định cư.

Năm 2013 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Tỉnh ta quyết tâm và tự tin đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 16,5%; tổng thu ngân sách đạt 5.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%... Hướng đi cho tương lai rất rõ nét. Toàn thể Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà hãy đồng lòng, đồng sức xiết chặt đội ngũ, xốc lại hành trang; quyết tâm hơn và sáng tạo hơn để tiến lên giành những thành quả mới.

Tác giả bài viết: Võ Kim Cự Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguồn tin: Theo baohatinh.vn
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin tiêu điểm

Chúc mừng Tiến sĩ Mộc Quế - Kỷ lục gia thế giới ngày 20/11

Nhân ngày 20/11. Hội Đồng Phát Triển Kỷ Lục xin gửi lời chúc đến Thầy Mộc Quế - kỷ lục gia thể giới và toàn thể thầy cô giáo một ngày 20/11 đầy ý nghĩa.

Bộ đếm

  • Phút online: 1.584
  • Tổng lượt truy cập: 22.855.793

Quảng cáo

Liên kết website