Hợp tác quản trị nhân tài Kỷ Lục

Danh sách kêu gọi đầu tư du lịch các tỉnh miền trung - Tỉnh Hà Tĩnh

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/11/2010 00:42 - Người đăng bài viết: admin
Danh sách kêu gọi đầu tư du lịch các tỉnh miền trung - Tỉnh Hà Tĩnh

Danh sách kêu gọi đầu tư du lịch các tỉnh miền trung - Tỉnh Hà Tĩnh

Danh Sách Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Tỉnh Hà Tĩnh

Mã số HT 01:
- Tên dự án: Dự án khu công nghiệp Luyện kim
- Mục tiêu dự án:  Chế biến các loại thép công nghiệp và xây dựng
- Địa điểm:Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong nước.
- Vốn  đầu tư: 47.400 tỷ VNĐ
- Công suất: 4,5 triệu tấn/năm.

Mã số HT 02
- Tên dự án: Khai thác quặng sắt Thạch Khê
- Mục tiêu dự án: Khai thác tài nguyên mỏ sắt Thạch Khê
- Địa điểm:  Huyện Thạch Hà
- Hình thức đầu tư:  Liên doanh, bên Việt Nam chi phối cổ phần
- Công suất: 5 - 10 triệu tấn quặng/năm
- Vốn đầu tư: 5.400 tỷ VNĐ
 

Mã số HT 03
 - Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vũng áng
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Cảng Vũng áng Huyện Kỳ Anh.
- Hình thức đầu tư: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Vốn đầu tư: 56.800 tỷ VNĐ
- Công suất: 3.000 MW (chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 1000 MW)

Mã số HT 04
- Tên dự án: Nhà máy chế biến Pigment
- Mục tiêu: Chế biến Pigment phục vụ ngành dệt, nhựa và xuất khẩu.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Vốn đầu tư:1.200 - 1.600 tỷ VNĐ.
- Công suất: 10.000 - 15.000 tấn/năm.


Mã số HT 05
- Tên dự án: Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển Vũng Áng
- Mục tiêu dự án:  Đóng mới tàu 20.000 DWT và sửa chữa tàu 100.000 tấn.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng
- Vốn đầu tư: 39.000 triệu VNĐ
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài

Mã số HT 06
- Tên dự án: Xây dựng nhà máy Bia
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh
- Hình thức đầu tư: Đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Vốn Đầu tư: 540.000 triệu VNĐ
- Công suất: 50 triệu lít / năm.


Mã số HT 07
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất gạch men
gốm sứ cao cấp
- Mục tiêu dự án: Sản xuất gạch men gốm sứ cao cấp cung cấp cho nhu cầu thị trường trong khu vực.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài hoặc Liên doanh.
- Vốn đầu tư:  120.000 triệu VNĐ
- Công suất: 1,5 triệu m2/năm.

Mã số HT 08: 
- Tên dự án: Xí nghiệp khai thác, chế  biến
quặng thiếc
- Mục tiêu dự án: Khai thác, chế biến quặng thiếc.
- Địa điểm: Hương Sơn.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh.
- Vốn đầu tư: 35.000 triệu VNĐ
- Công suất: 200 tấn thiếc/năm.

Mã số HT 09:
- Tên dự án: Nhà máy nghiền Clanhke
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh.
- Vốn đầu tư: 15.000 - 40.000 triệu VNĐ
- Công suất: 20 - 50 vạn tấn/năm.

Mã số HT 10:
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất tấm trần PVC.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh.
- Vốn đầu tư: 10.000 triệu VNĐ
- Công suất: 1 triệu m2/năm.

Mã số HT 11:
- Tên dự án: Xí nghiệp bê tông tươi
- Mục tiêu: sản xuất bê tông tươi cung cấp cho các công trình xây dựng.
- Địa điểm: Khu công nghiệp Vũng áng
- Hình thức Đầu tư: liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.
- Tổng vốn: 5.000 triệu VNĐ
- Công suất: 50 m3/giờ.


Mã số HT 12
- Tên dự án: Xí nghiệp tấm lợp, cót ép
- Mục tiêu: Sản xuất tấm lợp cung cấp cho các công trình xây dựng.
- Địa điểm: KCN Vũng Áng, Thị xã Hồng lĩnh, KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài.
- Tổng vốn: 6.000 triệu VNĐ


Mã số HT 13
- Tên dự án: Xí nghiệp gạch không nung
- Mục tiêu: Sản xuất gạch không nung phục vụ ngành xây dựng
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 18.000 triệu VNĐ
- Công suất: 10.000 tấn /năm

Mã số HT 14
- Tên dự án: Dự án sản xuất giấy kraft và bao bì các tông
- Địa điểm: KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 18.000 triệu VNĐ
- Công suất: 10.000 tấn /năm

Mã số HT 15
- Tên dự án: Nhà máy thủy điện Vũ Quang
- Mục tiêu dự án: Sản xuất điện phục vụ tiêu dùng và sinh hoạt và xuất khẩu.
- Địa điểm: Vũ Quang
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Vốn đầu tư: 600.000 - 900.000 triệuVNĐ
- Công suất: 25 - 50 MW

Mã số HT 16
- Tên dự án: Nhà máy Sợi
- Địa điểm: KCN Gia lách, Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 60.000 triệu VNĐ
- Công suất: 2.000 tấn /năm

Mã số HT 17
- Tên dự án: Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Gia lách
- Mục tiêu dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật của 140 ha
- Địa điểm: KCN Gia lách
- Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc đầu tư các doanh nghiệp trong nước
- Tổng vốn: 180.000 triệu VNĐ
 

Mã số HT 18
- Tên dự án: Xí nghiệp sản xuất giầy vải xuất khẩu
- Mục tiêu dự án: Sản xuất giầy vải xuất khẩu
- Địa điểm: KCV Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: : 19.000 triệu VNĐ
-  Công suất: 1,5 - 2 triệu đôi /năm

Mã số HT 19
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất bột giấy
- Địa điểm: Hương Sơn, Kỳ Anh
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 60.000 triệu VNĐ
- Công suất: 20.000 tấn /năm

Mã số HT 20
- Tên dự án: Xí nghiệp may xuất khẩu
- Địa điểm: KCN Gia Lách, thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong nước
- Tổng vốn: 18.000 triệuVNĐ
- Công suất: 1,5 - 2 triệu sản phẩm /năm

Mã số HT 21
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất que hàn
- Địa điểm: Khu CN Vũng áng hoặc Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 60.000 triệu VNĐ
- Công suất: 8.000 tấn / năm
 

Mã số HT 22
-Tên dự án: Nhà máy sản xuất dây cáp điện
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 25.000 triệu VNĐ
- Công suất: 10.000 tấn / năm


Mã số HT 23
- Tên dự án: Dự án khai thác và chế biến đá Granite xuất khẩu
- Mục tiêu: Khai thác, chế biến đá Granite xuất khẩu
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh
- Hình thức Đầu tư: 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh
- Tổng vốn: 62.000 triệu VNĐ
- Công suất: 300.000 m2

Mã số HT 24
- Tên dự án:  Sản xuất, gia công hàng thủ công mỹ nghệ
- Mục tiêu: Hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Đầu tư của các doanh nghiệp trong nước
 

Mã số HT 25
- Tên dự án: Sản xuất các loại sản phẩm từ vật liệu Composit
- Mục tiêu: Các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng và tiêu dùng bằng Composit
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh, KCN Vũng áng, Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.
 

Mã số HT 26
- Tên dự án: Xí nghiệp lắp ráp linh kiện điện tử
- Mục tiêu: Lắp ráp các linh kiện điện tử dân dụng và công nghiệp
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài


Mã số HT 27
- Tên dự án: Công ty công nghệ phần mềm
- Mục tiêu: Tuyển dụng 100 - 200 lập trình viên
- Địa điểm: KCN Gia Lách hoặc TX Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài

Mã số HT 28
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa
- Mục tiêu: Sản xuất các sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy, hải sản
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 46.500 triệu VNĐ
- Công suất: 10.000 sản phẩm /năm
 

Mã số HT 29
- Tên dự án: Trung tâm thương mại và công nghệ thông tin.
- Địa điểm: Bắc thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Mã số HT 30
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất gạch lát đất nung cao cấp
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh hoặc KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong nước

Mã số HT 31
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em
- Địa điểm: KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc các doanh nghiệp trong nước
- Tổng vốn: 18.600 triệu VNĐ
- Công suất: 10 triệu sản phẩm đồ chơi /năm
 

Mã số HT 32
- Tên dự án: Nhà máy giày gia xuất khẩu
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh, Thị xã Hồng lĩnh hoặc KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 

Mã số HT 33
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất phân bón NPK
- Địa điểm: KCN Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh
- Tổng vốn: 17.000 triệu VNĐ
- Công suất: 50.000 tấn /năm


Mã số HT 34
- Tên dự án: Nhà máy dầu thực vật
- Mục tiêu dự án: Chế biến dầu thực vật phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu
- Địa điểm: KCN Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh
- Tổng vốn: 60.000 triệu VNĐ
- Công suất: 20.000 tấn /năm


Mã số HT 35
- Tên dự án: Nhà máy chế biến thức ăn gia súc
- Mục tiêu dự án: Chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm
- Địa điểm: KCN Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh
- Tổng vốn: 15.000 triệu VNĐ
- Công suất: 25.000 tấn /năm


Mã số HT 36
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh
- Địa điểm: Huyện Đức Thọ
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 12.000 triệu VNĐ
- Công suất: Công suất 30.000 tấn /năm


Mã số HT 37
- Tên dự án: Nhà máy chế biến tinh bột sắn
- Mục tiêu dự án:
- Địa điểm: Huyện Hương Khê, Đức Thọ.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh
- Tổng vốn: 20.000 triệu VNĐ
- Công suất: 30.000 tấn /năm


Mã số HT 38
- Tên dự án: Nhà máy chế biến mủ cao su
- Địa điểm: Huyện Hương Khê, Kỳ Anh
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 27.000 triệu VNĐ
- Công suất: 5.000 tấn /năm


Mã số HT 39
- Tên dự án: Nhà máy chế biến xuất khẩu thịt gia súc
- Mục tiêu dự án: Chế biến thịt gia súc gia cầm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh hoặc KCN Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 49.600 triệu VNĐ
- Công suất: 3.000 tấn /năm


Mã số HT 40
- Tên dự án: Nhà máy chế biến quả xuất khẩu.
- Mục tiêu dự án: Chế biến quả đặc sản xuất khẩu và tiêu dùng trong nước
- Địa điểm: KCN Vũng áng hoặc huyện Hương Khê
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài 
 

Mã số HT 41
- Tên dự án: Dự án xây dựng cáp treo khu du lịch suối tiên.
- Mục tiêu dự án: Phục vụ vui chơi giải trí
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100L% vốn nước ngoài
- Vốn đầu tư: 69.750 triệu VNNĐ
- Công suất: 1km cáp treo và các dịch vụ khác


Mã số HT 42
- Tên dự án: Khu vui chơi giải trí, du lịch Thiên Cầm, Xuân thành.
- Mục tiêu dự án: Du lịch, vui chơi giải trí
- Địa điểm: Huyện Cẩm Xuyên, huyện Nghi Xuân.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài


Mã số HT 43
- Tên dự án: Dự án phát triển di lịch Thạch Hải, Đèo Con, Suối nước nóng Sơn Kim, Vũ Quang.
- Mục tiêu dự án: Du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng.
- Địa điểm: Huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100L% vốn nước ngoài


Mã số HT 44
- Tên dự án: Khu du lịch sinh thái Kẻ Gỗ
- Mục tiêu dự án: Du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng.
- Địa điểm: huyện Cẩm Xuyên
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, BOT 


Mã số HT 45
- Tên dự án: Xây dựng điểm nghỉ và dịch vụ Bắc Đèo Ngang, Vũ Quang
- Mục tiêu dự án: Du lịch, vui chơi, giải trí.
- Địa điểm: huyện Kỳ Anh, Vũ Quang
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin tiêu điểm

" Khởi sự Doanh Nghiệp" đợt 1 năm 2013 tại Huyện Vũ Quang ngày 24/7/2013

Những hình ảnh khóa Tập huấn Chuyên đề "Khởi sự Doanh Nghiệp " đợt 1 năm 2013 được tổ chức vào ngày 24/7/2013 tại Huyện Vũ Quang 

Bộ đếm

  • Phút online: 1.489
  • Tổng lượt truy cập: 20.281.533

Quảng cáo

Liên kết website