Hợp tác quản trị nhân tài Kỷ Lục

Danh sách kêu gọi đầu tư du lịch các tỉnh miền trung - Tỉnh Hà Tĩnh

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/11/2010 00:42 - Người đăng bài viết: admin
Danh sách kêu gọi đầu tư du lịch các tỉnh miền trung - Tỉnh Hà Tĩnh

Danh sách kêu gọi đầu tư du lịch các tỉnh miền trung - Tỉnh Hà Tĩnh

Danh Sách Các Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Tỉnh Hà Tĩnh

Mã số HT 01:
- Tên dự án: Dự án khu công nghiệp Luyện kim
- Mục tiêu dự án:  Chế biến các loại thép công nghiệp và xây dựng
- Địa điểm:Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong nước.
- Vốn  đầu tư: 47.400 tỷ VNĐ
- Công suất: 4,5 triệu tấn/năm.

Mã số HT 02
- Tên dự án: Khai thác quặng sắt Thạch Khê
- Mục tiêu dự án: Khai thác tài nguyên mỏ sắt Thạch Khê
- Địa điểm:  Huyện Thạch Hà
- Hình thức đầu tư:  Liên doanh, bên Việt Nam chi phối cổ phần
- Công suất: 5 - 10 triệu tấn quặng/năm
- Vốn đầu tư: 5.400 tỷ VNĐ
 

Mã số HT 03
 - Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vũng áng
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Cảng Vũng áng Huyện Kỳ Anh.
- Hình thức đầu tư: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Vốn đầu tư: 56.800 tỷ VNĐ
- Công suất: 3.000 MW (chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 1000 MW)

Mã số HT 04
- Tên dự án: Nhà máy chế biến Pigment
- Mục tiêu: Chế biến Pigment phục vụ ngành dệt, nhựa và xuất khẩu.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Vốn đầu tư:1.200 - 1.600 tỷ VNĐ.
- Công suất: 10.000 - 15.000 tấn/năm.


Mã số HT 05
- Tên dự án: Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển Vũng Áng
- Mục tiêu dự án:  Đóng mới tàu 20.000 DWT và sửa chữa tàu 100.000 tấn.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng
- Vốn đầu tư: 39.000 triệu VNĐ
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài

Mã số HT 06
- Tên dự án: Xây dựng nhà máy Bia
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh
- Hình thức đầu tư: Đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Vốn Đầu tư: 540.000 triệu VNĐ
- Công suất: 50 triệu lít / năm.


Mã số HT 07
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất gạch men
gốm sứ cao cấp
- Mục tiêu dự án: Sản xuất gạch men gốm sứ cao cấp cung cấp cho nhu cầu thị trường trong khu vực.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài hoặc Liên doanh.
- Vốn đầu tư:  120.000 triệu VNĐ
- Công suất: 1,5 triệu m2/năm.

Mã số HT 08: 
- Tên dự án: Xí nghiệp khai thác, chế  biến
quặng thiếc
- Mục tiêu dự án: Khai thác, chế biến quặng thiếc.
- Địa điểm: Hương Sơn.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh.
- Vốn đầu tư: 35.000 triệu VNĐ
- Công suất: 200 tấn thiếc/năm.

Mã số HT 09:
- Tên dự án: Nhà máy nghiền Clanhke
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh.
- Vốn đầu tư: 15.000 - 40.000 triệu VNĐ
- Công suất: 20 - 50 vạn tấn/năm.

Mã số HT 10:
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất tấm trần PVC.
- Địa điểm: Khu Công nghiệp Vũng áng.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh.
- Vốn đầu tư: 10.000 triệu VNĐ
- Công suất: 1 triệu m2/năm.

Mã số HT 11:
- Tên dự án: Xí nghiệp bê tông tươi
- Mục tiêu: sản xuất bê tông tươi cung cấp cho các công trình xây dựng.
- Địa điểm: Khu công nghiệp Vũng áng
- Hình thức Đầu tư: liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.
- Tổng vốn: 5.000 triệu VNĐ
- Công suất: 50 m3/giờ.


Mã số HT 12
- Tên dự án: Xí nghiệp tấm lợp, cót ép
- Mục tiêu: Sản xuất tấm lợp cung cấp cho các công trình xây dựng.
- Địa điểm: KCN Vũng Áng, Thị xã Hồng lĩnh, KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài.
- Tổng vốn: 6.000 triệu VNĐ


Mã số HT 13
- Tên dự án: Xí nghiệp gạch không nung
- Mục tiêu: Sản xuất gạch không nung phục vụ ngành xây dựng
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 18.000 triệu VNĐ
- Công suất: 10.000 tấn /năm

Mã số HT 14
- Tên dự án: Dự án sản xuất giấy kraft và bao bì các tông
- Địa điểm: KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 18.000 triệu VNĐ
- Công suất: 10.000 tấn /năm

Mã số HT 15
- Tên dự án: Nhà máy thủy điện Vũ Quang
- Mục tiêu dự án: Sản xuất điện phục vụ tiêu dùng và sinh hoạt và xuất khẩu.
- Địa điểm: Vũ Quang
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Vốn đầu tư: 600.000 - 900.000 triệuVNĐ
- Công suất: 25 - 50 MW

Mã số HT 16
- Tên dự án: Nhà máy Sợi
- Địa điểm: KCN Gia lách, Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 60.000 triệu VNĐ
- Công suất: 2.000 tấn /năm

Mã số HT 17
- Tên dự án: Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Gia lách
- Mục tiêu dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật của 140 ha
- Địa điểm: KCN Gia lách
- Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc đầu tư các doanh nghiệp trong nước
- Tổng vốn: 180.000 triệu VNĐ
 

Mã số HT 18
- Tên dự án: Xí nghiệp sản xuất giầy vải xuất khẩu
- Mục tiêu dự án: Sản xuất giầy vải xuất khẩu
- Địa điểm: KCV Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: : 19.000 triệu VNĐ
-  Công suất: 1,5 - 2 triệu đôi /năm

Mã số HT 19
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất bột giấy
- Địa điểm: Hương Sơn, Kỳ Anh
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 60.000 triệu VNĐ
- Công suất: 20.000 tấn /năm

Mã số HT 20
- Tên dự án: Xí nghiệp may xuất khẩu
- Địa điểm: KCN Gia Lách, thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong nước
- Tổng vốn: 18.000 triệuVNĐ
- Công suất: 1,5 - 2 triệu sản phẩm /năm

Mã số HT 21
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất que hàn
- Địa điểm: Khu CN Vũng áng hoặc Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 60.000 triệu VNĐ
- Công suất: 8.000 tấn / năm
 

Mã số HT 22
-Tên dự án: Nhà máy sản xuất dây cáp điện
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 25.000 triệu VNĐ
- Công suất: 10.000 tấn / năm


Mã số HT 23
- Tên dự án: Dự án khai thác và chế biến đá Granite xuất khẩu
- Mục tiêu: Khai thác, chế biến đá Granite xuất khẩu
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh
- Hình thức Đầu tư: 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh
- Tổng vốn: 62.000 triệu VNĐ
- Công suất: 300.000 m2

Mã số HT 24
- Tên dự án:  Sản xuất, gia công hàng thủ công mỹ nghệ
- Mục tiêu: Hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Đầu tư của các doanh nghiệp trong nước
 

Mã số HT 25
- Tên dự án: Sản xuất các loại sản phẩm từ vật liệu Composit
- Mục tiêu: Các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng và tiêu dùng bằng Composit
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh, KCN Vũng áng, Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.
 

Mã số HT 26
- Tên dự án: Xí nghiệp lắp ráp linh kiện điện tử
- Mục tiêu: Lắp ráp các linh kiện điện tử dân dụng và công nghiệp
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài


Mã số HT 27
- Tên dự án: Công ty công nghệ phần mềm
- Mục tiêu: Tuyển dụng 100 - 200 lập trình viên
- Địa điểm: KCN Gia Lách hoặc TX Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài

Mã số HT 28
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa
- Mục tiêu: Sản xuất các sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy, hải sản
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 46.500 triệu VNĐ
- Công suất: 10.000 sản phẩm /năm
 

Mã số HT 29
- Tên dự án: Trung tâm thương mại và công nghệ thông tin.
- Địa điểm: Bắc thị xã Hà Tĩnh
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Mã số HT 30
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất gạch lát đất nung cao cấp
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh hoặc KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong nước

Mã số HT 31
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em
- Địa điểm: KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc các doanh nghiệp trong nước
- Tổng vốn: 18.600 triệu VNĐ
- Công suất: 10 triệu sản phẩm đồ chơi /năm
 

Mã số HT 32
- Tên dự án: Nhà máy giày gia xuất khẩu
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh, Thị xã Hồng lĩnh hoặc KCN Gia Lách
- Hình thức Đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 

Mã số HT 33
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất phân bón NPK
- Địa điểm: KCN Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh
- Tổng vốn: 17.000 triệu VNĐ
- Công suất: 50.000 tấn /năm


Mã số HT 34
- Tên dự án: Nhà máy dầu thực vật
- Mục tiêu dự án: Chế biến dầu thực vật phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu
- Địa điểm: KCN Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh
- Tổng vốn: 60.000 triệu VNĐ
- Công suất: 20.000 tấn /năm


Mã số HT 35
- Tên dự án: Nhà máy chế biến thức ăn gia súc
- Mục tiêu dự án: Chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm
- Địa điểm: KCN Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh
- Tổng vốn: 15.000 triệu VNĐ
- Công suất: 25.000 tấn /năm


Mã số HT 36
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh
- Địa điểm: Huyện Đức Thọ
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 12.000 triệu VNĐ
- Công suất: Công suất 30.000 tấn /năm


Mã số HT 37
- Tên dự án: Nhà máy chế biến tinh bột sắn
- Mục tiêu dự án:
- Địa điểm: Huyện Hương Khê, Đức Thọ.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh
- Tổng vốn: 20.000 triệu VNĐ
- Công suất: 30.000 tấn /năm


Mã số HT 38
- Tên dự án: Nhà máy chế biến mủ cao su
- Địa điểm: Huyện Hương Khê, Kỳ Anh
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 27.000 triệu VNĐ
- Công suất: 5.000 tấn /năm


Mã số HT 39
- Tên dự án: Nhà máy chế biến xuất khẩu thịt gia súc
- Mục tiêu dự án: Chế biến thịt gia súc gia cầm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu
- Địa điểm: Thị xã Hà Tĩnh hoặc KCN Vũng áng
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài
- Tổng vốn: 49.600 triệu VNĐ
- Công suất: 3.000 tấn /năm


Mã số HT 40
- Tên dự án: Nhà máy chế biến quả xuất khẩu.
- Mục tiêu dự án: Chế biến quả đặc sản xuất khẩu và tiêu dùng trong nước
- Địa điểm: KCN Vũng áng hoặc huyện Hương Khê
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài 
 

Mã số HT 41
- Tên dự án: Dự án xây dựng cáp treo khu du lịch suối tiên.
- Mục tiêu dự án: Phục vụ vui chơi giải trí
- Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100L% vốn nước ngoài
- Vốn đầu tư: 69.750 triệu VNNĐ
- Công suất: 1km cáp treo và các dịch vụ khác


Mã số HT 42
- Tên dự án: Khu vui chơi giải trí, du lịch Thiên Cầm, Xuân thành.
- Mục tiêu dự án: Du lịch, vui chơi giải trí
- Địa điểm: Huyện Cẩm Xuyên, huyện Nghi Xuân.
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài


Mã số HT 43
- Tên dự án: Dự án phát triển di lịch Thạch Hải, Đèo Con, Suối nước nóng Sơn Kim, Vũ Quang.
- Mục tiêu dự án: Du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng.
- Địa điểm: Huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100L% vốn nước ngoài


Mã số HT 44
- Tên dự án: Khu du lịch sinh thái Kẻ Gỗ
- Mục tiêu dự án: Du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng.
- Địa điểm: huyện Cẩm Xuyên
- Hình thức đầu tư: Liên doanh, BOT 


Mã số HT 45
- Tên dự án: Xây dựng điểm nghỉ và dịch vụ Bắc Đèo Ngang, Vũ Quang
- Mục tiêu dự án: Du lịch, vui chơi, giải trí.
- Địa điểm: huyện Kỳ Anh, Vũ Quang
- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin tiêu điểm

Kỷ niệm ngày truyền thống y dược học cổ truyền và 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cùng dự có các Đ/c đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Công thương huyện Đức Thọ, TS. Mộc Quế, Viện trưởng Viện khoa học QL và QTKD và một số doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu xã hội hóa đầu tư kinh doanh thương mại, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo UBND các xã về tình hình...

Bộ đếm

  • Phút online: 1.621
  • Tổng lượt truy cập: 22.855.298

Quảng cáo

Liên kết website