Hợp tác quản trị nhân tài Kỷ Lục

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Đăng lúc: Chủ nhật - 14/11/2010 23:55 - Người đăng bài viết: admin
Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Năm năm qua, TPHCM đạt được thành tựu về nhiều mặt, phát triển nhanh, bền vững nhưng chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao
Đại hội Đảng bộ TPHCM lần IX (nhiệm kỳ 2010-2015) đã khai mạc sáng 5-10 tại Hội trường TP với 449 đại biểu tham dự. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các vị lão thành cách mạng, anh hùng, đại diện tổ chức chính trị - xã hội... đã tham dự đại hội.
 
Phát triển bền vững
 
Thay mặt Đảng bộ TPHCM, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP, đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần IX với tiêu đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh, bền vững.
 
Nhấn mạnh các thành tựu đạt được trong 5 năm qua, báo cáo nêu rõ: Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế TP bình quân 5 năm chỉ đạt 11%, thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng đây là mức cao so với bối cảnh chung.
 
Quy mô kinh tế TP đến năm 2010 bằng 1,7 lần năm 2005, GDP bình quân đầu người năm 2010 ước 2.800 USD. Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế bước đầu đạt kết quả tích cực.
 
Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2006-2010 bằng 1,85 lần giai đoạn 2001-2005; 4 ngành công nghiệp trọng yếu chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất công nghiệp. Nông nghiệp chuyển dịch tích cực...
 
 
Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại TPHCM có chuyển biến tích cực. Trong ảnh: Một tiết học
 của học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, quận 1 - TPHCM. Ảnh: TẤN THẠNH
 
Số lượng và tỉ trọng đóng góp của các doanh nghiệp (DN) Nhà nước giảm nhưng quy mô và hiệu quả tăng lên. Kinh tế tư nhân phát triển nhanh. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang chuyển dần sang các ngành thâm dụng vốn và khoa học - công nghệ, đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Thu ngân sách hằng năm đều vượt chỉ tiêu, đóng góp trên 30% ngân sách quốc gia. Kinh tế đối ngoại tiếp tục được mở rộng trên cả 3 lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu hút vốn FDI và nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA).
 
Lĩnh vực GD-ĐT có chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên. Hệ thống y tế được đầu tư phát triển, cơ bản đáp ứng việc khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân...
 
Phát huy tính năng động, sáng tạo
 
Dự thảo còn nêu bật những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng. Việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chú trọng; việc nghiên cứu, quán triệt gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương được triển khai kịp thời, sát thực tiễn.
 
Là Đảng bộ được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua gần 4 năm thực hiện, cuộc vận động đã đi vào cuộc sống ở TP.
 
Phần lớn cán bộ, đảng viên tích cực học tập, nỗ lực làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác; đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cần, kiệm, liêm, chính trong Đảng và xã hội.
 
Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng có chuyển biến tích cực, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là tại phường - xã, thị trấn được phát huy; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng ở các lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn được chú trọng hơn...
 
 
Hạ tầng đô thị TPHCM ngày càng khởi sắc. Ảnh: TẤNTHẠNH
 
Công tác đảng viên được quan tâm chỉ đạo trên cả 3 mặt: phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng; số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều tăng; xây dựng tổ chức Đảng, kết nạp đảng viên trong các DN tư nhân, DN FDI bước đầu đạt một số kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, công tác cán bộ cũng được chú trọng...
 
Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với những vấn đề trọng yếu, đồng thời phát huy trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng được chú trọng.
 
Chưa tạo được sự đột phá
 
Bên cạnh những thành tựu nổi bật nêu trên, dự thảo cũng chỉ ra những mặt tồn tại, yếu kém của TP: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; các chính sách, giải pháp hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đủ mạnh, chưa tạo được sự đột phá.
 
Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, gây bức xúc cho nhân dân, cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện dân sinh; quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển.
 
Tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng tại nhiều công trình kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và cuộc sống người dân. Chất lượng GD-ĐT và nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và hội nhập; khoa học - công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; một số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc chậm được khắc phục. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; cải cách tư pháp còn hạn chế, chưa đồng bộ.
 
Dự thảo cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng: Hệ thống chính trị chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là “nỗ lực làm theo” chưa lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân...

18 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015

GDP bình quân 12%/năm. Tốc độ tăng trưởng GTGT của ngành dịch vụ bình quân 13%/năm.
 
Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GTGT) ngành công nghiệp bình quân 11%/năm. Tốc độ tăng trưởng GTGT ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm. Cơ cấu kinh tế năm 2015 (% trong GDP): dịch vụ 57%, công nghiệp 42%, nông nghiệp 01%. Tổng mức đầu tư xã hội đạt trên 1,4 triệu tỉ đồng.
 
Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân dưới 1,1%/năm. Tạo việc làm mới trên 120.000 người/năm.
 
Đến cuối năm 2015, GDP bình quân trên đầu người đạt 4.800 USD. Đến cuối năm 2015, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 70% trên tổng số lao động làm việc. Tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 12 triệu đồng/người/năm đến cuối năm 2015 cơ bản hoàn thành (còn dưới 2%).
 
 Đến cuối năm 2015, đạt tỉ lệ 15 bác sĩ/10.000 dân. Đến cuối năm 2015, tỉ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 98%; hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.
 
Tổng diện tích nhà ở mới xây dựng đạt 39 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân 17 m2/người.
 
Đến cuối năm 2015, thu gom, lưu giữ, xử lý 100% chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế, nước thải công nghiệp và y tế; 100% KCN, KCX, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường VN.
 
Đến cuối năm 2015, hoàn thành xây dựng 25 xã nông thôn mới. Hằng năm, có 75% cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Đến cuối năm 2015, xây dựng tổ chức Công đoàn trong 100% DN có đủ điều kiện; 70% DN ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và Đoàn.

(Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần IX)

 
NAM DƯƠNG – VĨNH TÙNG
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin tiêu điểm

Hoàn chỉnh Đề cương chung Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế TP.Cao Lãnh

Hoàn chỉnh Đề cương chung Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế TP.Cao Lãnhhttp://baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE1876B9/Hoan_chinh_De_cuong_chung_Ke_hoach_chien_luoc_phat_trien_kinh_te_TP_Cao_Lanh_.aspx

Bộ đếm

  • Phút online: 1.482
  • Tổng lượt truy cập: 22.723.270

Quảng cáo

Liên kết website