Hợp tác quản trị nhân tài Kỷ Lục
21f5adb33499cdc7948810.jpg

1. Khai giảng khóa 5 Tây Nam Bộ (tháng 12/2019) đào tạo giáo viên kĩ năng – Trải nghiệm sáng tạo cho Khu du lịch

 

015d7b68e2421b1c42537.jpg

2. Kỉ lục gia Thế giới – Tiến sĩ Mộc Quế “dạy sư phạm kĩ năng” cho hiệu trưởng Tây Nam Bộ, tại Đồng Tháp (tháng 12/ 2019)

 

 

7374fd50647a9d24c46b5.jpg

3.Tiến sĩ Mộc Quế - tác giả Edufarm (giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo TT 04/BGD) tháng 12/2019

 

 

66af12cb8be172bf2bf014.jpg

4. Khóa dạy sư phạm kỹ năng: giáo dục trải nghiệm sáng tạo, cho tour du lịch giáo dục Tây Nam Bộ (tháng 12/2019)